TRAŽI DALJE:
STRUKE:

bons offices

bons offices [b61533zɔfi's] (franc.: dobre usluge), u međunarodnom pravu, način mirnog rješavanja sporova; vrsta posredovanja. Sastoji se u nastojanju treće države, ili više njih, da dobrim uslugama (savjetom i nagovaranjem) stranke u sporu dovede do izravnih pregovora kako bi se spor riješio sporazumom. Primjenu dobrih usluga može ponuditi država koja je u sporu nezainteresirana i država koja je stranka spora. Dobre usluge daju samo poticaj pregovorima između stranaka u sporu, dok prigodom posredovanja treća država sudjeluje aktivno u samim pregovorima. U diplomatskoj se praksi dobre usluge i posredovanje često kombiniraju, a diplomatska terminologija govori o jedinstvenom institutu posredovanja s bogatom ljestvicom različite primjene. Povelja UN-a ne spominje posebno dobre usluge, no u praksi UN-a primijenjene su više puta.

Citiranje:
bons offices. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8692>.