STRUKE:

Bonfante, Giuliano

Bonfante [~fa'~], Giuliano, talijanski lingvist (Milano, 6. VIII. 1904Rim, 7. IX. 2005). Predavao na sveučilištima u Princetonu, Genovi, a od 1960. u Torinu. Pisac mnogobrojnih radova o poredbenoj indoeuropskoj i romanskoj lingvistici (za romanistiku su važni: Pučki elementi u Horacijevu jeziku – Los elementos populares en la lengua de Horacio, 1937; Problem sicilijanskoga – Il problema del siciliano, 1953; Latini i Germani u Italiji – Latini e Germani in Italia, 1965). Jedan od glavnih zagovornika i predstavnika neolingvistike: Neolingvističko stajalište (The Neolinguistic Position, u časopisu Language, 1947), Neolingvistički nauk (La dottrina neolinguistica, 1970).

Citiranje:
Bonfante, Giuliano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8648>.