Bonefačić, Branko

Bonefačić, Branko, hrvatski pomorskostrojarski stručnjak (Zagreb, 30. X. 1923Rijeka, 23. II. 1995). Diplomirao 1950. na strojograđevnom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu, doktorirao 1973. iz područja inženjerske ekonomije u brodarstvu na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Predavao na Višoj pomorskoj školi (1960–78), od 1974. i na Ekonomskom fakultetu, a nakon osnutka Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci, kojemu je bio glavni utemeljitelj, od 1978. predaje tehniku i ekonomiku iskorištavanja broda, organizaciju održavanja te eksploataciju brodskih pomoćnih strojeva, od 1980. kao redoviti profesor. S područja tehnologije prometa, ekonomike iskorištavanja broda i razvoja hrvatskoga pomorskog školstva objavio, uz mnogobrojne znanstvene i stručne članke i knjige, monografije i projekte: Osnovi organizacije i ekonomike za brodske pogonske inženjere (1968), Faktogrami profila pomoračkih zanimanja (1975), Univerzalni model održavanja motornog broda uz pomoć elektroničkog računala (1985).

Citiranje:
Bonefačić, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8644>.