STRUKE:

blankizam

blankizam, shvaćanje u revolucionarnom i socijalističkom pokretu utemeljeno na političkoj taktici i pogledima Louisa Augustea Blanquija. Revolucionarnu klasnu borbu Blanqui svodi na političku akciju i organizaciju skupine profesionalnih revolucionara, odnosno svjesne manjine. Pristaše blankizma, blankisti, bili su malobrojni za Srpanjske monarhije i u doba Revolucije 1848., ali su postali posljednjih godina Drugoga carstva i utjecajniji tijekom pariškog ustanka koji je počeo 4. IX. 1870. te zajedno s neojakobincima predstavljaju većinu revolucionarne vlasti Pariške komune 1871. Nakon poraza Komune djeluju u okviru I. internacionale, a od 1881. samostalno. God. 1888. utemeljili su Revolucionarno-socijalističku partiju, a ona se 1901. ujedinila s gedistima u Socijalističku partiju Francuske.

blankizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8070>.