STRUKE:

Blackstone, William

Blackstone [blæ'kstəun], William, engleski pravnik (London, 10. VII. 1723Wallingford, Oxfordshire, 14. II. 1780). Pravničku karijeru započeo kao odvjetnik. Od 1753. do 1766. predavao na sveučilištu u Oxfordu, gdje je prvi u povijesti otpočeo držati akademska predavanja o engl. pravu. Na tim se predavanjima temelji njegovo djelo Komentari o zakonima Engleske (Commentaries on the Laws of England, I–IV, 1765–69), u kojem izlaže sustav engleskog prava: osobna (javna i privatna) prava, stvarna prava, naknada štete i kazneno pravo. Za piščeva života djelo je izašlo u osam, a nakon njegove smrti u još desetak izdanja i postalo temeljem sveučilišne pravne naobrazbe u anglosaskom svijetu. Blackstone se također aktivno bavio politikom te pravosudnom djelatnošću. Bio je zastupnik u Parlamentu (1761–70) a 1770–80. sudac visokog suda (Court of Common Pleas). Blackstone je jedan od klasika anglosaskog prava. Njegova su pravna shvaćanja konzervativna, jer poštuje nadasve povijest i tradicije, ali i dinamična, otvorena potrebama vremena te nužnim i razumnim promjenama.

Citiranje:
Blackstone, William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8030>.