Blackmur, Richard Palmer

Blackmur [blæ'kməɹ], Richard Palmer, američki kritičar i pjesnik (Springfield, Massachusetts, 21. I. 1904Princeton, New Jersey, 2. II. 1965). Kao pripadnik »nove kritike« pisao eseje o simboličkoj funkciji jezika: Jezik kao kretnja (Language as Gesture, 1952), Lav i saće (The Lion and the Honeycomb, 1955), Oblik i vrijednost u modernom pjesništvu (Form and Value in Modern Poetry, 1957), Gramatika neznanja (Grammar of Ignorance, 1967), Jedanaest eseja o europskom romanu (Eleven Essays on the European Novel, 1964).

Citiranje:
Blackmur, Richard Palmer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8028>.