TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bizanti, Juraj

Bizanti, Juraj (Georgio Bizantio), hrvatski pjesnik (Kotor, oko 1490Kotor, između 1558. i 1565). Njegovo jedino djelo, kanconijer Ljubavne pjesme (Rime amorose), objavljen 1532. u Veneciji, koliko se zna, najranija je tiskana knjiga pjesama jednoga hrvatskog pjesnika na talijanskom jeziku. Sve Bizantijeve pjesme, osim jednoga političkog i četiriju religioznih soneta, primjeri su petrarkističke ljubavne lirike i to bembističkog usmjerenja, na što upućuju klasični petrarkistički metrički oblici i idealistička koncepcija odnosa prema ženi. Kako je kanconijer objavljen samo 2 godine nakon Bembova, Bizanti se smatra jednim od prvih sljedbenika Bembove reforme petrarkističke lirike.

Citiranje:
Bizanti, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7943>.