TRAŽI DALJE:
STRUKE:

bioindikatori

bioindikatori (bio- + indikator), organizmi koji, zbog svojih specifičnih fizioloških svojstava, mogu poslužiti kao pouzdani pokazatelji određenih značajki tla, vode ili zraka (npr. stupanj onečišćenosti, koncentraciju određenih elemenata ili kemijskih spojeva, reakciju pH, slanost i dr.). Najpouzdaniji bioindikatori jesu stenovalentni organizmi, tj. oni s uskom amplitudom u odnosu prema određenomu ekološkomu čimbeniku (npr. stenotermni, stenoacidni, stenohalini i dr. organizmi). Nalaze se u mnogim skupinama organizama, među bakterijama, algama, lišajima i dr.

Citiranje:
bioindikatori. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7745>.