TRAŽI DALJE:
STRUKE:

biofarmacija

biofarmacija (bio- + farmacija), farmaceutska disciplina, koju su 1960. utemeljili G. Levy i J. G. Wagner, a bavi se proučavanjem utjecaja fizičkih i kemijskih svojstava ljekovite tvari, sastava i metode tehnol. oblikovanja lijeka na njegov biološki učinak (biološka raspoloživost – iskorištenost). Biološka raspoloživost lijeka bitan je čimbenik njegova terapijskog učinka i duljine njegova trajanja. Osnovni je pokazatelj bioraspoloživosti koncentracija lijeka u krvi, koja mora biti viša od najmanje učinkovite koncentracije, a resorpcija veća od izlučivanja.

Citiranje:
biofarmacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7731>.