TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bilen, Miljenko

Bilen, Miljenko, hrvatski ekonomski geograf (Stinica kraj Senja, 3. I. 1943). Diplomirao i doktorirao (1980) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1974. predavao ekonomsku geografiju na Fakultetu za vanjsku trgovinu, odn. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu; od 1998. redoviti profesor; od 2014. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Autor knjiga: Ekonomska geografija svjetske trgovine (koautor, 1988), Regionalna tržišta Europe i svijeta (1993), Međunarodna i domaća tržišta proizvoda i usluga (1994), Osnove turističke geografije (1996), Tržišta proizvoda i usluga (1997) i dr.

Citiranje:
Bilen, Miljenko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7623>.