TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Beuc, Ivan

Beuc, Ivan, hrvatski arhivist, povjesničar i pravni pisac (Beč, 3. VII. 1918Zagreb, 15. VIII. 1994). Pravo studirao u Zagrebu i Beču, gdje je 1942. doktorirao, te se specijalizirao iz pomoćnih povijesnih znanosti. Od 1943. sudjelovao u antifašističkom pokretu. Do 1951. radio na različitim dužnostima u državnim tijelima u Zagrebu, Beogradu, Splitu i Zadru, 1951–56. direktor Državnog arhiva u Rijeci, 1957–71. voditelj Odjela za noviju građu u Arhivu Hrvatske u Zagrebu. Od 1971. izvanredni, a od 1976. redoviti profesor na Pravnome fakultetu u Zagrebu, gdje je predavao povijest države i prava naroda Jugoslavije. Bavio se posebno arhivistikom te državnopravnim institucijama u Hrvatskoj i političkim problemima Istre. Pokrenuo i uređivao (1953–54) časopis Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, bio predsjednik Društva arhivista Hrvatske. Djela: Osorska komuna u pravno-povijesnom svjetlu (1953), Statut zadarske komune iz 1305. godine (1954), Arhivistika (1968), Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527–1945) (1969), Osnovi registrature u teoriji i praksi (1973), Istarske studije. Osnovni nacionalni problemi istarskih Hrvata i Slovenaca u drugoj polovini XIX i početkom XX stoljeća (1975), Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (1985) i Povijest država i prava na području SFRJ (1986).

Citiranje:
Beuc, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 17. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7353>.