Berneker, Franc

Berneker, Franc, slovenski kipar (Gradišče kraj Slovenj Gradeca, 4. X. 1874Ljubljana, 16. V. 1932). Kiparstvo učio na Akademiji u Beču (E. Hellmer), gdje je boravio do 1915., potom je djelovao uglavnom u Ljubljani. Napustivši akademizam, poslije secesije približio se rodinovskomu shvaćanju oblika (Oton Župančič, 1905; Primož Trubar, 1908–10). U mramoru i bronci radio kompozicije socijalnih osobina, nadgrobnu plastiku lirskih i simboličkih raspoloženja (Celje, Gornja Radgona, Maribor) te vrtne skulpture (Jamnica, Moravska).

Citiranje:
Berneker, Franc. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7171>.