TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mađer, Slavko

Mađer, Slavko, hrvatski književnik (Ruma, Srbija, 13. VIII. 1922Novi Marof, 24. IX. 1946). Gimnaziju polazio u Sisku, maturirao u Vinkovcima 1941; u Zagrebu započeo studij prava koji je prekinuo, oboljevši od tuberkuloze. Za života je objavio tek jednu pjesmu (U ljetne večeri postaju mreže moga djeda srebrne, izvorno pod naslovom Djedu, 1941) i jednu pjesničku prozu (Mladost, 1945), a pjesme i kratke prozne zapise iz ostavštine objavljivao je tijekom 1950-ih i 1960-ih u časopisima i u vlastitim prvim zbirkama njegov brat Miroslav, potpisavši ih imenom Miroslav Slavko Mađer. Od 1955. pjesme mu se u antologijama i izborima tiskaju samostalno, a njegov pjesnički opus, opsegom nevelik (40 pjesama), sabran je u zbirci Lovac mirisa (1994). Potekavši iz vinkovačke pjesničke skupine okupljene u drugoj polovici 1930-ih oko književnoga društva Preporod, brzo se, dijelom potaknut zbiljskim okolnostima (bolešću i materijalnim neprilikama), odvojio od poetskog imperativa slavonske bukoličko-pejzažne duhovnosti, odbacivši političku, malograđansku i obiteljsku dogmatičnost. U nepunih desetak godina povučenoga stvaranja pisao je, isprva u maniri konvencionalne međuratne pjesničke zavičajne melankolije, pjesme koje prenose egzistencijalnu dramu, nadrastajući vanjske poticaje – društvene i lektirne – neprikrivenom autobiografičnošću kojom bilježi krhkost vlastite egzistencije; u ranim je pjesmama usmjeren na emocionalnu podvojenost evokacija iz djetinjstva kroz metonimiju djeda kao stalne reference, a poslije na propadanje tijela i predosjećaj smrti. Jezičnim izričajem slikovit, lapidaran i fluidan, usto grafijski konzistentan te u emocionalnoj ispovijedi do krajnosti izvoran, postignuo je intenzivan učinak doživljajne autentičnosti. Njegovo pjesničko djelo, koje je nastalo intuitivno i neopterećeno onodobnim metapoetskim tendencijama, a u formi razmjerno disharmonično u odnosu na tematsku građu, pripada međuratnomu refleksivno-intimističkom lirskom kanonu te je redovito uvrštavan u antologije hrvatskoga pjesništva XX. stoljeća.

Citiranje:
Mađer, Slavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71030>.