Berislavići Vrhrički

Berislavići Vrhrički (Malomlački), plemićka obitelj od roda Čubranića. Pridjevak Vrhrički dobili su po Vrhriki (danas Vrlika). Spominju se kao zasebna obitelj od prve polovice XV. st., a prvi je poznati član Stjepan I. (r. oko 1380). Njegovi sinovi Vuk (oko 1410 – oko 1448) i Pavao (r. oko 1420) spominju se 1435., odn. 1451. kao plemićki suci. Član obitelji Stjepan II. (oko 1450 – oko 1509) iselio se potkraj XV. st. u Slavoniju, gdje je stekao posjede u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji. Bio u službi kralja Matije Korvina te njegove udovice Beatrice i sina Ivaniša, kao kaštelan i kapetan Medvedgrada, Rakovca i Lukavca te turopoljski župan. Nastanio se u Turopolju, gdje je stekao i posjed Malu Mlaku po kojoj su se njegovi potomci nazvali Malomlački. Njegov praunuk Stjepan III. (oko 1562 – 1609) bio je prisjednik banskoga stola, podban (1591–96), kraljevinski blagajnik, podžupan i plemićki sudac Varaždinske županije te vicepronotar (1601–09). Njegov sin Stjepan IV. (oko 1598 – 1641/42) je od 1640. podban. Sin Stjepana IV. Franjo Aleksandar (oko 1631 – 1678) bio je kapetan banskih konjanika pod Petrom Zrinskim IV., i sudionik Zrinsko-frankapanske urote, ali ga je kralj 1671. pomilovao.

Citiranje:
Berislavići Vrhrički. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7098>.