STRUKE:

Preis, Mirjana

Preis, Mirjana, hrvatska plesačica, koreografkinja i pedagoginja (Murska Sobota, Slovenija, 1. III. 1952). U Zagrebu je 1970. završila Školu za ritmiku i ples, a usavršavala se u Kölnu, New Yorku, Londonu i Parizu. Od 1970. do 1987. bila je članica Studija za suvremeni ples, a od 1977. kontinuirano djeluje kao koreografkinja. Od 1987. stalna je pedagoginja i koreografkinja Učilišta Zagrebačkoga kazališta mladih. Najvažnije su joj predstave Igra (1977), Preludij za poslijepodne jednog fauna (1979), Traženja (1985), Metamorfoze (1986), Prolazna soba (1990), Exhibition (1991), Rubato (1992), Suzanin dnevnik (1992), Big iz 'bju:təful (1999), Kaputt (2003), Žena koja puno priča (2005), Maraton (2007), Gyekenyes band (2008), Muž + žena = kuhinja (2011), Na putu prema gore (2013), Tijelo (2014), Starost / Alzheimer café (2015), Strah (2018). Na međunarodnoj razini potvrdila se u Južnoj Koreji, Francuskoj, Njemačkoj, Portugalu, Armeniji, Austriji, Makedoniji, Slovačkoj, Italiji, Kanadi, Peruu, Egiptu.

Citiranje:
Preis, Mirjana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70810>.