STRUKE:

dijagonalni presjek

dijagonalni presjek, presjek poliedra ravninom koja prolazi jednom od dijagonala okomito na neku stranu.

Dijagonalni presjek kocke je presjek ravninom koju određuju međusobno paralelne dijagonale dviju nasuprotnih strana, pravokutnik omeđen dvama bridovima kocke i dvjema površinskim dijagonalama koje spajaju bridove. Ploština dijagonalnoga presjeka kocke jest: Pdp = a²√2, gdje je a duljina brida.

Dijagonalni presjek prizme je presjek ravninom koja je određena jednim pobočnim bridom prizme i jednom od dijagonala njezine osnove. Ploština dijagonalnoga presjeka pravilne šesterostrane prizme jest: Pdp = 2ah, gdje je a duljina brida baze a h visina.

Dijagonalni presjek piramide je presjek ravninom koja je određena vrhom piramide i jednom od dijagonala njezine osnove. Ploština dijagonalnoga presjeka pravilne četverostrane piramide jest: Pdp = (a2h√2)2, gdje je a duljina brida baze, a h visina.

Citiranje:
dijagonalni presjek. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70770>.