Hrvatsko kartografsko društvo

Hrvatsko kartografsko društvo, strukovna udruga kartografa i osoba koje pokazuju posebno zanimanje za kartografiju. Osnovano je 2001. u Zagrebu (do tada sekcija za kartografiju u okviru Hrvatskoga geodetskoga društva), u svrhu promicanja kartografije i srodnih područja, poticanja primjene znanstvenih dostignuća u svim oblicima kartografske djelatnosti i razvijanja međunarodne suradnje. Organizira znanstvena i stručna predavanja i kartografska savjetovanja. Od 2002. izdaje znanstveno-stručni časopis Kartografija i geoinformacije koji izlazi dvaput godišnje. Član je međunarodnoga kartografskoga društva (ICA).

Hrvatsko kartografsko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70297>.