Hrvatska poštanska banka d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d. (akronim HPB), hrvatska univerzalna banka sa sjedištem u Zagrebu. Banku je osnovala Hrvatska pošta i telekomunikacije 1991., a od 2001. u većinskom je vlasništvu Republike Hrvatske, kao jedna od dviju banaka u državnome vlasništvu. Osim države, udjel u vlasništvu imaju Hrvatska pošta, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i mali dioničari. U hrvatskom bankarskom sustavu sedma je banka po veličini aktive i sudjeluje s približno 5% udjela na tržištu bankarskih usluga. U njezinu su vlasništvu HPB Invest d.o.o., HPB Nekretnine d.o.o i HPB Stambena štedionica d.d., koji zajedno čine HPB Grupu.

Citiranje:
Hrvatska poštanska banka d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69985>.