TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Zahran, Jasmin

Zahran, Jasmin (arapski Yāsmīn Zahrān [zahra:'n]), palestinska književnica (Ramallah, 1933). Nakon studija na newyorškoj Columbiji i Londonskom sveučilištu te doktorata iz arheologije na Sorbonnei, godinama radila kao palestinska predstavnica u UNESCO-u te predavala na Institutu za arheologiju u Jeruzalemu. Na arapskom jeziku objavila je romansiranu autobiografiju Prva melodija palestinskih dana (Al-Laḥn al-awwal min ayyām Filasṭīn, 1991) i roman Ulica Bajadir (Ḥārat al-Bayādir, 1999), a na engleskome roman Prosjak kod Damaščanskih vrata (A Beggar at Damascus Gate, 1995), koji problematiziraju tragediju palestinskih izbjeglica 1948. te istodobnu duboku nadu u povratak. Autorica je i popularnoznanstvenih studija o temama iz arapske predislamske povijesti: Filip Arapin: studija o predrasudi (Philip the Arab: A Study in Prejudice, 2001), Zenobija: između stvarnosti i legende (Zenobia: Between Reality and Legend, 2003), Uskrsli Gassan (Ghassan Resurrected, 2006), Lahmidi Hire: sinovi Vode Neba (The Lakhmids of Hira: Sons of the Water of Heaven, 2009), Žalopojka za Jeruzalemom (Lament for Jerusalem, 2011).

Citiranje:
Zahran, Jasmin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69964>.