STRUKE:

Nasrallah, Ibrahim

Nasrallah, Ibrahim (arapski Ibrāhīm Naṣrullāh [naṣra'l:ah]), jordansko-palestinski književnik, slikar i fotograf (Amman, 2. XII. 1954). Rođen u palestinskom izbjegličkom logoru, radio je kao učitelj i novinar. Najplodniji suvremeni palestinski književnik, objavio je 14 zbirki poezije i 13 romana, među kojima se ističu: Prerije groznice (Barārī al-ḥummá, 1985), Kopneni valovi (Al-Amwāǧ al-barriyya, 1988), Samo nas dvoje (Muǧarrad 2 faqaṭ, 1992), Čuvar izgubljenoga grada (Ḥāris al-madīna al-ḍā’ia, 1998) te trilogija Balkoni (Šurufāt, 2005–10). Autor je i Palestinske komedije (Al-Malhāh al-Filasṭīniyya, 1996–2012), niza od 7 romana koji, kroz fikcionalizaciju više povijesnih osoba, prate 300 godina moderne palestinske povijesti. Temeljna je nit tih romana pokušaj učvršćivanja kolektivnog sjećanja, čiji je gubitak za palestinski narod, po autorovu mišljenju, opasniji od okupacije ili izbjeglištva.

Citiranje:
Nasrallah, Ibrahim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69958>.