TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bsiso, Muin

Bsiso, Muin (arapski Mu‘īn Bsīsū [bsi:su:']), palestinski pjesnik i dramatičar (Gaza, 1926London, 23. I. 1984). Diplomirao novinarstvo 1952. na Američkom sveučilištu u Kairu. Zbog komunističke aktivnosti u dva navrata (1955–57. te 1959–63) bio zatvaran u Egiptu, tijekom 1960-ih žestoki protivnik prijedloga o naseljavanju palestinskih izbjeglica 1948. na Sinaju. U 1970-ima radio kao novinar i predsjednik Informativnog ureda PLO-a u Bejrutu, nakon odlaska PLO-a iz Bejruta 1982. preselio se u London. Prve pjesme objavio 1946. u jaffskom časopisu Al-Ḥurriyya. Autor je pjesničkih zbirki: Bitka (Al-Ma‘raka, 1952), Putnik (Al-Musāfir, 1952), Egipatske pjesme (Qaṣā’id Miṣriyya, 1960), Palestina u srcu (Filasṭīn fī al-qalb, 1960), Drveće umire uspravno (Al-Ašğār tamūt wāqifa, 1964), U obrani heroja (Difā‘an ‘an al-Baṭal, 1975) i stihovanih drama: Ma’sāt Ǧīfārā (Guevarina tragedija, 1969), Samson i Dalila (Šamšūn wa-Dalīla, 1970). Bsisovu poeziju obilježava simbolizam i nadrealizam uz jaku ritmičnost te često korištenje biblijskih i kuranskih simbola. Objavio je i memoare pod naslovom Palestinske bilježnice (Dafātir Filasṭīniyya, 1978).

Citiranje:
Bsiso, Muin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69942>.