TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Uttarakhand

Uttarakhand, savezna država u sjevernoj Indiji; 53 483 km², 10 086 292 st. (2011; 70% stanovništva živi na selu). Obuhvaća planinsko područje Visoke i Niske Himalaje i himalajskog predgorja (planine čine 93% površine); nizinsko se područje pruža na krajnjem jugu, uz granicu prema Uttar Pradeshu. Najviši je vrh Nanda Devi (7816 m), drugi po visini u Indiji. Visoka Himalaja izvorišno je područje Gangesa i njezina pritoka Jumne (Yamune). Pod šumom je 63% površine. Iako je pretežito planinska država, stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, i to u predgorju Himalaje; uzgaja se riža, pšenica, soja, uljarice, šećerna trska (glavna komercijalna kultura), ljekovito bilje, voće. Razvijeno je transhumantno stočarstvo (koze, ovce), a na jugu i govedarstvo. Glavni je grad Dehradun. – Savezna država nastala je 2000. izdvajanjem sjevernoga dijela Uttar Pradesha pod imenom Uttaranchal (današnje ime od 2007).

Citiranje:
Uttarakhand. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69854>.