Acta dermatovenerologica Croatica

Acta dermatovenerologica Croatica [a:'kta ~lo'gika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis za dermatologiju i venerologiju te srodne discipline. Izdaje ga Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora, čije je službeno glasilo. Pokrenut je 1992., a izlazi četiri puta godišnje s radovima na engleskom jeziku. Glavni su urednici Vladimir Čajkovac (1992–98), Jasna Lipozenčić (1998–2012), Branka Marinović (od 2013).

Citiranje:
Acta dermatovenerologica Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69401>.