Acta chirurgica Croatica

Acta chirurgica Croatica [a:'kta ki:ru:'rgika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis za kirurgiju, što ga izdaje Hrvatsko kirurško društvo Hrvatskoga liječničkog zbora i Klinika za kirurgiju Kliničkoga bolničkog centra u Zagrebu. Pokrenut je 2004 (glavni urednik bio je Ante Petričević) i prvi je časopis takve vrste u Hrvatskoj. Službeno je glasilo Hrvatskoga kirurškoga društva, Hrvatskoga društva za dječju kirurgiju i Hrvatskoga društva za endoskopsku kirurgiju. Objavljuje radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Od 2010. glavni je urednik Mate Majerović.

Citiranje:
Acta chirurgica Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69399>.