STRUKE:

prometna regulacija

prometna regulacija, uređenje prometnoga sustava i odvijanja prometa na tehničkim, pravnim, ekonomskim i dr. osnovama. Obuhvaća prometnu infrastrukturu, prometala, organizaciju prometa i prijevoza, pravila prometovanja i prijevoza, vozače i dr. sudionike u prometu, te nadzor nad njezinom provedbom. Primjerice, u zračnom se prometu utvrđuju uvjeti koje moraju zadovoljiti zračne luke za opsluživanje prometa pojedinih zrakoplova, određuju zračni putevi za pojedine vrste letova, propisuje način kontrole zračne plovidbe, postavljaju uvjeti koje moraju ispunjavati zrakoplovi, određuju zahtjevi za obavljanje posla pilota te propisuje način ponašanja putnika i kontrole njihove prtljage.

Regulacija cestovnoga prometa obuhvaća uređenje prometa vozila i pješaka u određenom prostoru i na određenim prometnicama. Pravne su osnove regulacije cestovnoga prometa u nekoj zemlji zakoni kojima se propisuju pravila o kretanju vozila i pješaka (u Hrvatskoj, Zakon o sigurnosti prometa na cestama) te određuju uvjeti projektiranja, gradnje i korištenja cesta (Zakon o cestama). Regulacija prometa u gradovima postiže se odgovarajućim izborom namjene površina, odabirom povoljnog uzorka mreže cesta i ulica (npr. radijalni, ortogonalni), utvrđivanjem područja rezerviranih samo za javni promet (središnji gradski prostor, pojedine ulice, prometni trakovi), određivanjem jednosmjernih ulica, oblikovanjem pješačkih zona, uporabom podzemne željeznice, provedbom prikladnoga sustava parkiranja, izborom cijena usluga javnoga prijevoza i dr. Promet vozila i pješaka reguliraju prometni znakovi i prometna signalizacija, a po potrebi i djelatnici prometne policije. Kako održavanje cesta sve češće remeti prometne tokove i stalnu regulaciju prometa u gradovima i na otvorenim cestama, važnost se sve više daje privremenoj regulaciji prometa. Hrvatska u regulaciji prometa slijedi svjetske trendove, što se odražava i u prilagođivanju zakonodavstva. U Hrvatskoj je 2000. god. uvedena regulacija prometa u autocestovnim koridorima, kojom je promet teških teretnih vozila sa županijskih cesta, koje prolaze naseljima, usmjeren na autoceste. Time je i na otvorenim cestama povećana sigurnost prometa i smanjeni su negativni utjecaji prometa na gradove.

Citiranje:
prometna regulacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68844>.