Perić, Nedjeljko

Perić, Nedjeljko, hrvatski inženjer elektrotehnike (Dubravica kraj Neuma, 14. V. 1950). Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1973., gdje je doktorirao 1989. Nakon diplome radio je u Elektrotehničkom institutu Rade Končar u Zagrebu. Od 1993. radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je redoviti profesor (od 1997), predstojnik Zavoda za automatiku i procesno računarstvo (1996–98. i 2000–04), prodekan (1998–2000) te dekan Fakulteta (2010–14). Bavi se automatizacijom postrojenja i procesa. Redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 1998). Dobitnik je Državne nagrade za znanost (2007).

Perić, Nedjeljko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68756>.