TRAŽI DALJE:
STRUKE:

autorizacija

autorizacija (prema franc. autoriser: ovlastiti, opunomoćiti < srednjovj. lat. auctorizare).

1. Odobrenje za objavljivanje.

2. U računalstvu i informatici, postupak provjere ima li korisnik, računalo ili program pravo pristupa nekomu računalnomu sustavu.

3. Pri plaćanju kreditnim karticama, provjera raspoloživosti sredstava na korisničkom računu te odobravanje transakcije.

Citiranje:
autorizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68630>.