STRUKE:

biološka psihologija

biološka psihologija, grana psihologije koja se bavi tumačenjem bioloških osnova psihičkih procesa. U objašnjavanju odnosa između bioloških procesa s jedne strane te doživljavanja i ponašanja s druge, koristi se spoznajama drugih znanstvenih disciplina poput neuroanatomije, neurofiziologije, neuroendokrinologije, genetike i evolucijske teorije. Stariji je naziv fiziološka psihologija.

Citiranje:
biološka psihologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68539>.