TRAŽI DALJE:
STRUKE:

shareware

shareware [šẹə"weə] (engl.), računalni program besplatno dostupan korisnicima, ali samo u određenome pokusnom roku ili s ograničenom funkcionalnošću. Usporedi freeware.

Citiranje:
shareware. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68382>.