STRUKE:

Kršinić, Frano

Kršinić, Frano, hrvatski biolog (Lumbarda, 23. VIII. 1947). Diplomirao biologiju (1972) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i doktorirao (1977). Od 1972. djeluje u Biološkom institutu u Dubrovniku (danas Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split), u laboratoriju za ekologiju planktona. Znanstveni savjetnik Instituta (od 1989) te redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (od 1997). Istražuje planktonske zajednice u Jadranu; bavi se ponajprije ekologijom i taksonomijom mikrozooplanktona. Od 2008. do 2011. voditelj muzejsko-galerijske jedinice HAZU Arboretum Trsteno. Redoviti član HAZU (od 2000). Dobitnik Državne nagrade za znanost (2008).

Citiranje:
Kršinić, Frano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68152>.