Žigrović-Pretočki, Franjo

Žigrović-Pretočki, Franjo, hrvatski političar i književnik (Zagreb, 27. XI. 1814Zagreb, 24. I. 1890). Završivši studij prava u Zagrebu, 1835–48. bio u službi u Križevačkoj županiji, od 1846. kao županijski veliki bilježnik. Pristajući uz hrvatski narodni preporod, objavljivao je pjesme u Danici ilirskoj i bio član uredništva Slavenskoga juga. God. 1846. napisao je spis Odnos Hrvatske prema Ugarskoj (Das Verthältnis Croatiens zu Ungarn), u kojem je razmatrao državnopravni položaj Hrvatske i isticao njezino pravo na samoodređenje. Za revolucije 1848. zastupnik Križevaca u Hrvatskom saboru, koji ga je izabrao za protonotara. Za rata s Madžarima bio je vrhovni državni povjerenik za opskrbu vojske. God. 1850. postao je savjetnik Banskoga vijeća, 1855. savjetnik Namjesništva za Donju Austriju, a 1861. potkancelar Hrvatske dvorske kancelarije (umirovljen 1865). Pristajući uz politiku Samostalne narodne stranke, napisao spis Pravo Hrvatske na samoodređenje (Das Selbstbestimmungsrecht Kroatiens, 1864). S latinskoga je preveo spis J. Kuševića O samosvojnih pravih i pravilih kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (1883).

Citiranje:
Žigrović-Pretočki, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67729>.