TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Zemun

Zemun (madžarski Zimony, njemački Semlin), grad na desnoj obali Dunava, nedaleko od ušća Save, danas u sastavu Beograda, Srbija; 157 363 st. (2011; općina 168 170 st.). Leži pod strmim odsjekom srijemske lesne zaravni u blizini glavnoga prijelaza preko rijeke Save. Industrijsko je središte s tvornicama telekomunikacijskih uređaja, autobusa, poljoprivrednih strojeva, tekstilnih, kemijskih, farmaceutskih, prehrambenih i drvnih proizvoda (pokućstvo), satova, kože i obuće, građevnoga materijala i dr. U Zemunu djeluje poljoprivredni fakultet (osnovan 1919) i dr. visoke škole te više znanstvenoistraživačkih instituta, osobito poljoprivrednih (za kukuruz, za stočarstvo, za primjenu nuklearne energije u poljoprivredi, za mehanizaciju poljoprivrede i dr.). Barokne crkve i franjevački samostan iz XVIII. st., ostatci srednjovjekovne tvrđave i Milenijska kula (1896) na brdu Gardoš; zavičajni muzej. Društvo hrvatske mladeži Zemuna (osnovano 2007). Zemun se širi prema zapadu i jugozapadu, gdje se spojio s Novim Beogradom. – U rimsko doba bilo je ondje naselje s utvrdom Taurunum, za Franaka utvrda Mallevila, a nakon naseljavanja Slavena naselje Zemlin. U srednjem vijeku Zemun je bio važna utvrda u sastavu ugarske Srijemske županije. U XV. st. pripadala je despotu Đ. Brankoviću, od 1521. do 1717. pod osmanskom, a potom austrijskom vlašću. Ulogu mostobrana od osmanskih navala imao je Zemun u austrijsko i austrougarsko doba, jer je sve do 1918. bio gotovo na samoj granici. Tijekom XVIII. i XIX. st. planski se izgrađivao. Trgovina, koja je zbog vrlo povoljna smještaja grada bila uvijek živa, u austrijsko je doba postala još intenzivnijom. Preko Zemuna prenosila se gotovo sva roba iz Srednje Europe na Balkan i obrnuto. Zbog jeftinijega plovnog puta Dunavom i Savom te drugih povoljnih uvjeta u Zemunu se na prijelazu iz XIX. u XX. st. razvila i industrija. God. 1918–41. bio je u sastavu Kraljevine SHS i Jugoslavije kao dio Vukovarske oblasti (1922–29) i grada Beograda (1929–41). U II. svjetskom ratu bio je nominalno priključen NDH, ali je već u proljeće 1941. odlučeno da »privremeno« ostane pod vlašću njemačkog vojnog zapovjednika za Srbiju, što je postalo trajno rješenje sve do oslobođenja u jesen 1944. Od tada je u sastavu Jugoslavije kao dio Srbije.

Citiranje:
Zemun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67130>.