TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Zelengora

Zelengora, planina u istočnom dijelu BiH. Građena je od trijaskih vapnenaca i dolomita sa škriljevcima (obiluje izvorima). Na najvišim dijelovima (Bregoč 2014 m) nalaze se tragovi pleistocenske glacijacije; mnoga ledenjačka jezera (Štirinsko, Crno i dr.). Čini razvođe između Jadranskog (Neretva) i Crnomorskog slijeva (Sutjeska, Drina). Pretežno pod šumom i pašnjacima. Dio je nacionalnog parka Sutjeska (osnovan 1962). Podno Zelengore usječena je dolina gornjega toka Neretve. Istočnim i jugoistočnim podnožjem kroz dolinu Sutjeske vodi cesta Foča–Gacko. Za II. svjetskog rata ondje su vođene velike bitke (tzv. Treća i Peta neprijateljska ofenziva).

Citiranje:
Zelengora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67073>.