STRUKE:

Vukasović, Ante

ilustracija
VUKASOVIĆ, Ante

Vukasović, Ante, hrvatski pedagog (Osijek, 9. I. 1929Zagreb, 26. I. 2021). Diplomirao (1956) i doktorirao (1965) pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu bio zaposlen 1960–93 (1973. izvanredni, 1978. redoviti profesor); bio je predstojnik Odsjeka i Zavoda za pedagogiju toga fakulteta te direktor Centra za pedagošku izobrazbu i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Akademije humanističkih znanosti u Sankt Peterburgu te više stručnih udruga. Dobitnik je više priznanja u zemlji i inozemstvu: Zlatna plaketa s likom J. A. Komenskoga Češke i Slovačke Republike (1992), Nagrada »Ivan Filipović« za životno djelo (2002), Red bijeloga dvostrukoga križa predsjednika Slovačke Republike (2005) i dr. Autor je više od 50 knjiga te mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova. Djela: Radni i tehnički odgoj (1972), Moralni odgoj (1974), Intelektualni odgoj (1976), Fenomen odgoja (1979), Odgoj za humane odnose i odgovorno roditeljstvo (1984), Pedagogija (1990), Etika, moral, osobnost (1993), Obitelj – vrelo i nositeljica života (1994), Jan Amos Komensky i Hrvati (2007) i dr.

Citiranje:
Vukasović, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65619>.