Bedeković Komorski, Franjo

Bedeković Komorski, Franjo, hrvatski političar i veliki župan (Varaždin, 6. II. 1755Beč, 15. VI. 1827). Studij prava završio u Beču. Kao nadodvjetnik Varaždinske županije (1775) istaknuo se pri provođenju urbara. Bilježnik Zagrebačke županije, a od 1782. perovodni vježbenik ujedinjene Ugarsko-erdeljske dvorske kancelarije. God. 1783. imenovan je dvorskim tajnikom, 1785. savjetnikom Ugarskoga kraljevskog namjesništva, 1794. savjetnikom u Ugarskoj dvorskoj kancelariji u Beču, a 1805. vojnim komesarom. Car Franjo II. izabrao ga je 1806. u Državno vijeće, a 1807. imenovao državnim i konferencijskim savjetnikom. Veliki župan Bekeške (1809–25) i Križevačke (1825–27) županije. God. 1822. stekao ugarsko barunstvo. U političkom životu Hrvatske, kao poslanik hrvatskih i slavonskih staleža u Donjoj kući Ugarsko-hrvatskog sabora (1790), odupirao se nametanju mađarskoga kao službenog jezika u Saboru i zalagao za vraćanje prekosavskih krajeva u sastav banske Hrvatske. Napisao zapaženo izvješće o stanju banderijalnih odreda u Hrvatskoj (1802).

Citiranje:
Bedeković Komorski, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6557>.