Becque, Henry François

Becque [bεk], Henry François, francuski dramatičar (Pariz, 28. IV. 1837Pariz, 12. V. 1899). Od njegovih drama samo su se dvije održale na repertoaru: Gavrani (Les Corbeaux, 1882) i Parižanka (La Parisienne, 1885). Pesimist, blizak naturalistima, Becque s mnogo sarkazma slika trulu malograđansku sredinu. Osobito su zanimljiva njegova gorka iskustva s glumcima, kazališnim direktorima i kritičarima: Uspomene jednoga dramskog autora (Souvenirs d’un auteur dramatique, 1895).

Citiranje:
Becque, Henry François. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6536>.