TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bebel, August

ilustracija
BEBEL, August

Bebel [be:bl], August, njemački političar i teoretičar socijalizma (Deutz, kraj Kölna, 22. II. 1840Passugg, kraj Chura, Švicarska, 13. VIII. 1913). Pristupio radničkomu pokretu 1861., I. Internacionali 1867., a s W. Liebknechtom osnovao Socijaldemokratsku radničku stranku 1869. Zastupnik u parlamentu (u Sjevernonjemačkom saboru od 1867. i u Reichstagu od 1871). Zbog protivljenja ratu s Francuskom optužen je i osuđen kao veleizdajnik. Vodio je ilegalnu djelatnost socijaldemokrata 1878–90. te bio istaknuti član II. Internacionale (osnovana 1889). Suprotstavljao se Bernsteinovoj reviziji osnovnih načela marksizma (1897–98) i isključenju revizionista iz stranke. Potkraj života oštro je nastupao protiv militarizma i rata. Veliku ulogu u njemačkom i međunarodnom radničkom pokretu imala je njegova teorijska i praktična djelatnost na ostvarenju prava žena. Uređivao je časopis Vorwärts (Naprijed). Glavna djela: Njemački seljački rat (Der deutsche Bauernkrieg, 1876), Žena i socijalizam (Die Frau und der Sozialismus, 1883), Charles Fourier (1888), Iz mojega života (Aus meinem Leben, I–III, 1910–14) i dr.

Citiranje:
Bebel, August. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6490>.