Beaulieu, Victor-Lévy

Beaulieu [bol·jø'], Victor-Lévy, kanadski književnik, polemičar i novinar francuskog izraza (Saint-Jean-de-Dieu, Québec, 1945). Ciklus romana Istinita saga o obitelji Beauchemin (La Vraie saga des Beauchemin, 1971–73) uprizoruje pesimistične poglede o sudbini književnosti i autorove zemlje. Proza mu se često temelji na promišljanju drugih književnih djela: Priručnik male kebečke (kvebečke) književnosti (Manuel de la petite littérature du Québec, 1974), Gospodin Melville (Monsieur Melville, 1978). Kazališni komadi (Čekajući Trudota – En attendant Trudot, 1974).

Citiranje:
Beaulieu, Victor-Lévy. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6477>.