Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske

Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, glasilo Muzejskoga društva i Društva konzervatora Hrvatske, odnosno Hrvatskoga muzejskog društva. Pokrenuto je 1952. u Zagrebu pod imenom Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih naučnih radnika NR Hrvatske; od 1964. izlazi pod sadašnjim imenom. Pretežito obrađuje radove iz područja likovnih umjetnosti i restauracije spomenika kulture; donosi aktualne vijesti iz djelatnosti muzejâ i zavodâ, prikaze o izložbama i dr. Prva urednica bila je Lelja Dobronić (1952–65), potom su se 1966–72. smjenjivali Vesna Barbić, Antun Bauer, Blaško Grce i Radoslav Putar, a dalje su glasilo uređivali Ivo Lentić (1973–80), Branko Pleše (1981–82), Zdenko Kuzmić (1983–84), Slavko Šterk (1985–92), Želimir Laszlo (1993–2001), Nada Vrkljan-Križić (2002–09) i Lida Roje Depolo (od 2009).

Citiranje:
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64601>.