Beard, Charles Austin

Beard [bi'əɹd], Charles Austin, američki povjesničar i politolog (kraj Knightstowna, 27. XI. 1874New Haven, 1. IX. 1948). Profesor političkih znanosti na Sveučilištu Columbia 1904–17., jedan od osnivača Nove škole za društvena istraživanja u New Yorku (New School for Social Research, 1919). Najpoznatiji po neortodoksnoj analizi američkih političkih institucija; proučavao društveno-ekonomske konflikte, kao motivacijske čimbenike utemeljenja političkih institucija. Glavna djela: Ekonomska interpretacija Ustava SAD-a (An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, 1913), Ekonomski izvori Jeffersonove demokracije (The Economic Origins of Jeffersonian Democracy, 1915), Postanak američke civilizacije (The Rise of American Civilization, I–II, suautor, 1927) i dr.

Citiranje:
Beard, Charles Austin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6456>.