TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Verba, Sidney

Verba [və:'ɹbə], Sidney, američki politolog (New York, 26. V. 1932Cambridge, Massachusetts, 4. III. 2019). Doktorirao je na Sveučilištu Princeton (1959). Predavao je na Sveučilištu Stanford (1964–68) i na Sveučilištu Chicago (1968–72), a od 1972. do 2007. na Harvardovu sveučilištu (od 2007. profesor emeritus), gdje je bio i ravnatelj sveučilišne knjižnice (1984–2007). Bio je predsjednik Američke udruge za političku znanost (1994) te član Američke akademije znanosti i umjetnosti. Bavio se proučavanjem političke ideologije mase i elita, komparativne politike i politike SAD-a. Značajan je po doprinosu istraživanju oblika političke participacije te konceptu civilne kulture kojeg je razradio s Gabrielom Almondom. Glavna djela: Civilna kultura (The Civic Culture, koautor, 1963), Participacija u Americi (Participation in America, 1972), Glas i jednakost (Voice and Equality, koautor, 1995), Privatni korijeni javnoga djelovanja (The Private Roots of Public Action, 2001).

Citiranje:
Verba, Sidney. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64298>.