varijanta

varijanta (franc. variante, od lat. varians, genitiv variantis: promjenljiv), inačica, oblik koji se razlikuje od drugih oblika istoga sadržaja ili oblik koji odstupa od standardnog ili prvotnoga tipa. Upotrebljava se u razgovoru, kao npr. dvije varijante preuređenja tržnice i sl., ali i kao naziv u prirodnim i humanističkim znanostima. Tako postoje glasovne, fonetske, varijante u jezicima, kao u hrvatskome izgovor glasa /n/ u nominativu riječi ustanak, gdje se izgovara kao nosni suglasnik (nazal), nasuprot genitivu ustanka, gdje je /ƞ/ nosno-mekonepčana (nazalno-velarna) inačica. Varijante u realizaciji fonema mogu biti individualne (npr. obično /r/ i račlano /ʀ/), regionalne (štokavski /ć/ i istarski /ć/), kontekstualne (npr. /k/ u kiša, kesa, kaša, koža, kuša) itd. Varijante su na fonemskoj razini kada neki govornici hrvatskoga kažu kruh, a neki kruv. Pravopisne su varijante dodaci pisano bez etimološkoga /t/ nasuprot dodatci. Izričaji koji se katkada čine slobodnom varijantom, jer imaju isti sadržaj, mogu se razlikovati sa sociolingvističkoga gledišta. Tako je s rečenicama Vodili su pregovore i Pregovarali su, jer je prva rečenica formalnija i bliža pisanomu službenom jeziku nego druga koja se više rabi u svakodnevnom razgovoru. U sociolingvistici varijantama se nazivaju metropolski i kolonijalni oblik engleskoga (američki engleski), portugalskoga (brazilski portugalski) i španjolskoga (argentinski španjolski). – U filologiji varijanta podrazumijeva različita čitanja istih tekstova zapisanih u kodeksima ili drugim spisima. Od tuda variae lectiones prilikom izdavanja poglavito klasičnih antičkih i srednjovjekovnih pisaca, a čija su djela sačuvana u različitim rukopisima. U egdotici se preko variae lectiones izvodi filijacija rukopisa i konstruira stemma codicum (rodoslovno stablo rukopisa), odnosno ustanovljuje izvorni tekst (arhetip).

Citiranje:
varijanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63914>.