Valentinijan III.

Valentinijan III. (latinski Flavius Placidus Valentinianus [fla:'wi·us pla'kidus ~ni·a:'nus]), zapadnorimski car (Ravenna, 2. VII. 419Rim, 16. III. 455). Sin Konstancija III. i Gale Placidije. Vladao od 425. Za njegove su vladavine bili česti barbarski upadi Vizigota i Sveva koji su opustošili velik dio Carstva, a Afriku su osvojili Vandali pod Geiserikom. Protiv Huna uspješno je ratovao njegov vojskovođa Aetije Flavije. Valentinijan je proveo reforme u upravi i obrani zemlje (Novellae Valentiniani). Ubijen u uroti.

Valentinijan III.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63720>.