STRUKE:

utopijski socijalizam

utopijski socijalizam, skup idejnih i praktičnih socijalističkih pokreta koji su se pojavljivali u Europi od XVIII. do sred. XIX. st. (Francuska, Velika Britanija) i koji su kritizirali postojeće liberalno (kapitalističko) društvo te smjerali uspostavi novoga, boljeg, pravednijeg i ravnopravnijeg. Naziv je nastao u marksističkoj tradiciji, koja je njegove ideje smatrala neostvarivima. Utopijski socijalizam nije bio homogen pokret, pa su stoga njegovi predstavnici imali različite vizije izgradnje novoga socijalističkog društva, i nije bio vezan samo za Europu, nego se u svojim, osobito praktičnim eksperimentima, pojavljivao i u SAD-u. Začetci utopijskoga socijalizma pojavili su se u djelima C. H. de Saint-Simona, koji je smatrao da nastupa epoha industrijskog društva, u kojem samo oni koji upravljaju radom (radnici, znanstvenici) trebaju upravljati i društvom. U svojem projektu falansterija, malih društvenih organizacija, koje je utemeljio u SAD-u (51 falansterija), Ch. Fourier razvio je kooperativističko shvaćanje društva. F. Babeuf, koji je utemeljio Društvo jednakih, zauzimao se za ukinuće privatnoga vlasništva i njegovo revolucionarno preuzimanje od strane zajednice. É. Cabet smatrao je da se socijalističko društvo ne treba graditi u malim zajednicama nego na nacionalnoj razini. Svoje je ideje pokušao ostvariti u malim kolonijama u SAD-u. R. Owen pokušao je utemeljiti racionalni sustav društva, te je u Velikoj Britaniji i SAD-u osnovao seoska gospodarstva u kojima je uveo socijalne mjere (skraćenje radnoga vremena, ukinuće dječjega rada, bolničke blagajne, itd.). Pokrenuo je sindikalno organiziranje i inicirao radničko zakonodavstvo. Zajedničko je obilježje većine utopijskih socijalista odbacivanje političke i nasilne borbe za postizanje ciljeva i pokušaj uvjeravanja društva da je organizirano na pogrešnim idejama kao što su privatno vlasništvo, građanski individualizam i prevladavajuća doktrina laisser fairea.

Citiranje:
utopijski socijalizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63514>.