TRAŽI DALJE:
STRUKE:

UNICEF

ilustracija
UNICEF, logo

UNICEF (akronim od engl. United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953. United Nations Children’s Fund), Fond Ujedinjenih naroda za djecu. Utemeljila ga je 1946. Opća skupština UN-a kao privremeno pomoćno tijelo sa sjedištem u New Yorku radi pružanja pomoći djeci u poslijeratnoj Europi i Kini. Djelokrug mu je proširen 1950. na pružanje pomoći djeci zemalja u razvoju, te 1953., kada je postao stalnim tijelom UN-a sa zadaćom trajna unaprjeđivanja položaja djece u svijetu. Djeluje kao specijalizirano tijelo UN-a sa zadaćom zajedničke pomoći u poboljšanju zdravlja, prehrane, odgoja i općega blagostanja djece u svijetu. Glavne su mu aktivnosti: prevencija i liječenje dječjih bolesti, prevencijski programi za zaštitu od širenja virusa HIV-a, isporuka hrane u područja zahvaćena elementarnim nepogodama i ratom, izgradnja škola, vrtića i dječjih ustanova, obrazovanje učitelja i nastavnika itd. Na čelu UNICEF-a izvršni je direktor, a glavno mu je upravno tijelo izvršni odbor od 36 članova, predstavnika država (vlada), što ih, obično na trogodišnji mandat, bira Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a. Misije UNICEF-a prisutne su u više od 190 država i teritorija podijeljenih na 7 glavnih regionalnih ureda. Glavni su izvori financiranja: doprinosi država članica, privatne donacije, prodaja publikacija, čestitki, dobrotvorni koncerti, športske manifestacije i dr. God. 1965. UNICEF je dobio Nobelovu nagradu za mir, a 1989. prihvatio je Konvenciju o pravima djeteta, koja potvrđuje pravo svakoga djeteta na uživanje najvišega mogućeg standarda zdravlja i liječenja.

Citiranje:
UNICEF. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63202>.