STRUKE:

Udovičić, Božo

ilustracija
UDOVIČIĆ, Božo
ilustracija1ilustracija2

Udovičić, Božo, hrvatski inženjer elektrotehnike (Rašeljke, BiH, 26. IX. 1933). Diplomirao (1959) i doktorirao (1974) na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1959. do 1990. radio u Institutu za elektroprivredu. God. 1977. počeo je predavati na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na kojem je 1983. izabran za redovitoga profesora. U dopunskom radu predavao je više kolegija na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu i u Osijeku. Bavio se elektroenergetikom i kompleksnom energetikom, zaštitom okoliša i političko-socijalnim stanjem u društvu. Suosnivač je, s H. Požarom, u svijetu poznate Zagrebačke energetske škole. Bio je ministar za energetiku i industriju u prvoj i drugoj vladi Republike Hrvatske (1990–91), zatim do umirovljenja (1998) direktor sektora za energetiku i industriju Gospodarske komore. Od 1992. predsjednik je savjeta za energetiku HAZU, a redoviti član HAZU od 1997. Objavio je mnogobrojne stručne i znanstvene članke, studije i elaborate te više knjiga i udžbenika. Glavna djela: Elektroenergetika (1983), Energija i izvori energije (1988), Energetske pretvorbe i bilance (1988), Energija i društvo (1988), Energija i okolina (1989), Energetika (1993), Razvitak i energetika (1998), Energetika i okoliš u globalizaciji (2002), Elektroenergetski sustav (2005). Nagradu za znanstveni rad »Nikola Tesla« dobio je 1975., a Nagradu »Josip Juraj Strossmayer« 1994.

Citiranje:
Udovičić, Božo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62964>.