Tvardovski, Aleksandr Trifonovič

Tvardovski (Tvardovskij) [tvardo'fsk’ij], Aleksandr Trifonovič, ruski književnik (majur Zagorje, Smolenska gubernija, 21. VI. 1910Krasnaja Pahra kraj Moskve, 18. XII. 1971). Pjesnik i publicist. Dijete sa sela, obrazovanje je stekao u Smolensku i Moskvi. Poema Zemlja Muravija (Strana Muravija, 1936) apologija je kolektivizacije sela. U II. svjetskom ratu bio je ratni dopisnik. Autor je popularne poeme o Vasiliju Tjorkinu (Vasilij Tërkin, 1941–45), priprostu vojniku na fronti, koja se odlikuje humorom i pučkim stihom; nastavak Tjorkin na onome svijetu (Tërkin na tom svete, 1954–63) parodira prvu poemu i unosi elemente satire. Poema Pravom pamćenja (Po pravu pamjati, 1967–69) oblikuje sudbinu pjesnikova oca kao žrtve prisilne kolektivizacije, ali je objavljena tek 1987. Velike je zasluge za mijene u ruskoj književnosti stekao kao urednik časopisa Novyj mir (1958–70). Časopis je naginjao realističkoj tradiciji i otvarao stranice stvarnosnoj društveno-kritičkoj prozi. U njem je npr. objavljivao A. J. Solženjicin.

Citiranje:
Tvardovski, Aleksandr Trifonovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62857>.