TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Turk, Stanko

Turk, Stanko, hrvatski inženjer elektrotehnike (Bjelovar, 4. III. 1927Zagreb, 20. I. 1989). Diplomirao 1952. na Elektrotehničkom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu na smjeru slabe struje. Zaposlio se u Institutu »Ruđer Bošković«, gdje se bavio gradnjom elektroničkih sklopova i brze elektronske instrumentacije. Doktorirao je 1962. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva), gdje je 1972. izabran za redovitoga profesora i gdje je, kao začetnik računarstva u Hrvatskoj, zamislio i organizirao dodiplomski i poslijediplomski studij u području računarskih znanosti. Njegovi znanstvenoistraživački projekti bili su u pravilu temelji za pokretanje raznolikih novih aktivnosti, a rezultati rada prikazani su u više od stotinu radova. Autor je ili suautor više udžbenika, od kojih su najvažniji: Elektronički sklopovi (1971), Analiza i projektiranje računalom (1989), Računarska grafika (1989), Računarske mreže (1991). God 1977. dobio je Nagradu za znanstveni rad »Nikola Tesla«.

Citiranje:
Turk, Stanko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62767>.