STRUKE:

Turčić, Gašpar

Turčić, Gašpar, hrvatski tiskar (XV. i XVI. st.). Đakon, na početku rada Senjske tiskare surađivao je s B. Baromićem; ime mu je u kolofonu Misala iz 1494. Pretpostavlja se da je nedugo nakon tiskanja Misala otišao iz Senja po službenoj dužnosti; prema jednoj ispravi iz 1509. može se zaključiti da je djelovao i živio u Lici.

Citiranje:
Turčić, Gašpar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62740>.