TRAŽI DALJE:
STRUKE:

trimer

trimer (engl. trimmer).

1. U zrakoplovstvu, uređaj za aerodinamičko uravnoteženje zrakoplova. Najčešće je to mala zakretna površina (krilce) na izlaznom rubu upravljačkih površina zrakoplova (kormilo dubine, kormilo pravca, krilce). Na osnovi ponašanja zrakoplova, trimer se prije ili tijekom leta namješta u položaj u kojem su sile potrebne za pokretanje zrakoplovnih komandi najmanje, a zrakoplov zadržava željeni položaj bez potrebe da ga pilot stalno korigira. Trimer smješten na kormilu dubine koristi se u slučaju promjene težišta zrakoplova, a trimer na kormilu pravca pri pojavi asimetrije zrakoplova oko ravnine kroz uzdužnu os zrakoplova.

2. U tehnici, uređaj za šišanje, npr. trave, kose ili dlake.

3. U elektrotehnici, kondenzator maloga i promjenljivoga kapaciteta, koji se obično primjenjuje usporedno s kondenzatorom velikoga i nepromjenljivoga kapaciteta. Služi za precizno dotjerivanje vrijednosti nekoga kapaciteta pri traženju tzv. rezonantne frekvencije. Bitan je dio superheterodinih prijamnika.

4. U jedriličarstvu, član posade jedrilice koji se brine o podešavanju (trimanju) jedara za optimalnu plovidbu.

Citiranje:
trimer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62320>.